I. Podstawy prawne Administrator oświadcza, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO").        

 

II. Warunki ogólne   

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.laurkasklep.pl  

2. Administratorem Użytkowników Serwisu jest Laurka Agnieszka Ceremuga - Stopa , z siedzibą w Wadowicach 34-100 pod adresem Ul. Bruno Olbrychta 3 posiadająca numer REGON 381984165 oraz NIP 5512583527.   

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:   a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.   

3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora i jest prawnie chroniona.   

4. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu dostępnych przeglądarek internetowych.   

5. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.   

 

III. Informacje w formularzach.   

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.   

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).   

3. Dane w formularzach są udostępniane:   

- pracownikom lub współpracownikom upoważnionym przez Administratora;   

- podmiotom świadczącym usługi dostawy;   - dostawcom płatności on-line;   

- upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 

4. Dane podane w formularzach mogą stanowić proces obsługi potencjalnych klientów, uwzględniony przez Administratora w prowadzącym rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych.   

5. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celach:   

- kontaktu handlowego;   

- wysyłki sms;   

- założenia konta klienta;    

- realizacji umowy kupna – sprzedaży.   

 

IV. Prawo dostępu 

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także prawo do przenoszenia danych.        

2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zgromadzone oraz po ich ustaniu, do czasu przedawnienia roszczeń, bądź do czasu cofnięcia udzielonej zgody.